საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1047-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/06/2017
Registration code 090000000.05.001.018520
1047-IIს
16/06/2017
Website, 28/06/2017
090000000.05.001.018520
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found