საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1119-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/07/2017
Registration code 080000000.05.001.018532
1119-IIს
28/06/2017
Website, 10/07/2017
080000000.05.001.018532
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.