საქართველოს მოქალაქეები ჯამბულ გვიანიძე, დავით ხომერიკი და ლაშა გაგიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქეები ჯამბულ გვიანიძე, დავით ხომერიკი და ლაშა გაგიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/9/701,722,725
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 14/07/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 20/07/2017
Registration code 000000000.00.000.016204
  • Word
1/9/701,722,725
14/07/2017
Website, 20/07/2017
000000000.00.000.016204
საქართველოს მოქალაქეები ჯამბულ გვიანიძე, დავით ხომერიკი და ლაშა გაგიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.