საქართველოს მოქალაქეები ჯამბულ გვიანიძე, დავით ხომერიკი და ლაშა გაგიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქეები ჯამბულ გვიანიძე, დავით ხომერიკი და ლაშა გაგიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/9/701,722,725
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 14/07/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 20/07/2017
Registration code 000000000.00.000.016204
  • Word
1/9/701,722,725
14/07/2017
Website, 20/07/2017
000000000.00.000.016204
საქართველოს მოქალაქეები ჯამბულ გვიანიძე, დავით ხომერიკი და ლაშა გაგიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found