საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1221-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/07/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/07/2017
Registration code 080000000.05.001.018554
1221-რს
26/07/2017
Website, 28/07/2017
080000000.05.001.018554
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found