საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/10/703
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 13/10/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 19/10/2017
Registration code 000000000.00.000.016234
  • Word
1/10/703
13/10/2017
Website, 19/10/2017
000000000.00.000.016234
საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found