საქართველოს მოქალაქე გივი შანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქე გივი შანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/13/732
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 30/11/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 04/12/2017
Registration code 000000000.00.000.016261
  • Word
1/13/732
30/11/2017
Website, 04/12/2017
000000000.00.000.016261
საქართველოს მოქალაქე გივი შანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found