„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1720-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/12/2017
Registration code 310150000.05.001.018700
1720-Iს
13/12/2017
Website, 25/12/2017
310150000.05.001.018700
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.