საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1916-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2017
Activating Date 01/01/2018
Registration code 020000000.05.001.018705
1916-რს
23/12/2017
Website, 28/12/2017
020000000.05.001.018705
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.