საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/2/1282
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 27/04/2018
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 03/05/2018
Registration code 000000000.00.000.016314
1/2/1282
27/04/2018
Website, 03/05/2018
000000000.00.000.016314
საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found