„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2264-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/05/2018
Registration code 310150000.05.001.018838
2264-IIს
04/05/2018
Website, 24/05/2018
310150000.05.001.018838
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.