საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2355-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/05/2018
Registration code 090000000.05.001.018847
2355-IIს
17/05/2018
Website, 29/05/2018
090000000.05.001.018847
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found