საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2395-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/06/2018
Registration code 080000000.05.001.018851
2395-IIს
30/05/2018
Website, 08/06/2018
080000000.05.001.018851
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found