საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2396-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/06/2018
Registration code 090000000.05.001.018852
2396-IIს
30/05/2018
Website, 08/06/2018
090000000.05.001.018852
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found