„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2713-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/06/2018
Registration code 310150000.05.001.018876
2713-IIს
28/06/2018
Website, 29/06/2018
310150000.05.001.018876
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.