საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3125-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/07/2018
Registration code 080000000.05.001.018951
3125-რს
05/07/2018
Website, 11/07/2018
080000000.05.001.018951
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found