საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3373-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/09/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/09/2018
Registration code 090000000.05.001.019132
3373-Iს
05/09/2018
Website, 21/09/2018
090000000.05.001.019132
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found