საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3157-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/08/2018
Registration code 090000000.05.001.019056
3157-რს
20/07/2018
Website, 06/08/2018
090000000.05.001.019056
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found