საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3610-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 31/10/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/11/2018
Registration code 090000000.05.001.019206
3610-Iს
31/10/2018
Website, 21/11/2018
090000000.05.001.019206
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found