საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3814-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/12/2018
Registration code 090000000.05.001.019241
3814-Iს
30/11/2018
Website, 13/12/2018
090000000.05.001.019241
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found