საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3772-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/12/2018
Registration code 080000000.05.001.019294
3772-Iს
30/11/2018
Website, 14/12/2018
080000000.05.001.019294
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found