საქართველოს მოქალაქეები - ხვიჩა ყირმიზაშვილი, გია ფაცურია და გვანცა გაგნიაშვილი და „შპს ნიკანი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქეები - ხვიჩა ყირმიზაშვილი, გია ფაცურია და გვანცა გაგნიაშვილი და „შპს ნიკანი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/12/1229, 1242, 1247, 1299
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 14/12/2018
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 20/12/2018
Registration code 000000000.00.000.016367
2/12/1229, 1242, 1247, 1299
14/12/2018
Website, 20/12/2018
000000000.00.000.016367
საქართველოს მოქალაქეები - ხვიჩა ყირმიზაშვილი, გია ფაცურია და გვანცა გაგნიაშვილი და „შპს ნიკანი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found