საქართველოს მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/4/809
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 14/12/2018
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 20/12/2018
Registration code 000000000.00.000.016371
1/4/809
14/12/2018
Website, 20/12/2018
000000000.00.000.016371
საქართველოს მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found