საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/13/1234,1235
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 14/12/2018
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 21/12/2018
Registration code 000000000.00.000.016372
2/13/1234,1235
14/12/2018
Website, 21/12/2018
000000000.00.000.016372
საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found