„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4346-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/03/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2019
Registration code 310150000.05.001.019436
4346-IIს
19/03/2019
Website, 27/03/2019
310150000.05.001.019436
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.