საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4511-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/04/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/04/2019
Registration code 080000000.05.001.019454
4511-IIს
17/04/2019
Website, 22/04/2019
080000000.05.001.019454
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found