„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4525-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/04/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/04/2019
Registration code 310150000.05.001.019459
4525-IIს
19/04/2019
Website, 24/04/2019
310150000.05.001.019459
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.