საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4620-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/05/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/06/2019
Registration code 090000000.05.001.019494
4620-IIს
29/05/2019
Website, 03/06/2019
090000000.05.001.019494
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found