„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4920-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/07/2019
Activating Date 01/09/2019
Registration code 310150000.05.001.019551
4920-IIს
28/06/2019
Website, 04/07/2019
310150000.05.001.019551
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.