საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5026-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/10/2019
Registration code 090000000.05.001.019603
5026-Iს
20/09/2019
Website, 01/10/2019
090000000.05.001.019603
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.