საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/6/770
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 02/08/2019
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 07/08/2019
Registration code 000000000.00.000.016444
1/6/770
02/08/2019
Website, 07/08/2019
000000000.00.000.016444
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found