საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5394-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/12/2019
Activating Date 01/01/2020
Registration code 090000000.05.001.019660
5394-Iს
29/11/2019
Website, 10/12/2019
090000000.05.001.019660
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found