საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5466-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/12/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/12/2019
Registration code 080000000.05.001.019685
5466-Iს
11/12/2019
Website, 19/12/2019
080000000.05.001.019685
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found