„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5760-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/03/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/03/2020
Activating Date 01/05/2020
Registration code 310150000.05.001.019791
5760-IIს
17/03/2020
Website, 23/03/2020
310150000.05.001.019791
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.