ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/19/1265,1318
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 04/06/2020
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 08/06/2020
Registration code 000000000.00.000.016529
1/19/1265,1318
04/06/2020
Website, 08/06/2020
000000000.00.000.016529
ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found