„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6292-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/06/2020
Registration code 310150000.05.001.019881
6292-IIს
12/06/2020
Website, 19/06/2020
310150000.05.001.019881
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.