„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 7062-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/07/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/07/2020
Registration code 310150000.05.001.020167
7062-რს
17/07/2020
Website, 29/07/2020
310150000.05.001.020167
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.