საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 7099-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 03/09/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/09/2020
Registration code 080000000.05.001.020170
7099-Iს
03/09/2020
Website, 04/09/2020
080000000.05.001.020170
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found