„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 7106-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/09/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/09/2020
Registration code 310150000.05.001.020187
7106-Iს
16/09/2020
Website, 22/09/2020
310150000.05.001.020187
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.