საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 90-IIრს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/01/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/01/2021
Registration code 080000000.05.001.020227
90-IIრს-Xმპ
11/01/2021
Website, 11/01/2021
080000000.05.001.020227
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found