საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 461-IVმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/04/2021
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/05/2021
Registration code 090000000.05.001.020317
461-IVმს-Xმპ
27/04/2021
Website, 04/05/2021
090000000.05.001.020317
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found