გიორგი ბერუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

გიორგი ბერუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/1/1289
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 15/07/2021
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 19/07/2021
Registration code 000000000.00.000.016632
2/1/1289
15/07/2021
Website, 19/07/2021
000000000.00.000.016632
გიორგი ბერუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found