გიორგი ცერცვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

გიორგი ცერცვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/4/1330
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 23/09/2021
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 27/09/2021
Registration code 000000000.00.000.016648
1/4/1330
23/09/2021
Website, 27/09/2021
000000000.00.000.016648
გიორგი ცერცვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found