ოთარ მარშავა და მიხეილ ნოზაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ოთარ მარშავა და მიხეილ ნოზაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/1/1434,1466
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 25/02/2022
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 01/03/2022
Registration code 000000000.00.000.016673
2/1/1434,1466
25/02/2022
Website, 01/03/2022
000000000.00.000.016673
ოთარ მარშავა და მიხეილ ნოზაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found