საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1580-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/05/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/06/2022
Registration code 080000000.05.001.020566
1580-VIIIმს-Xმპ
24/05/2022
Website, 06/06/2022
080000000.05.001.020566
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found