საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1661-VIIIმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/06/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/07/2022
Registration code 090000000.05.001.020585
1661-VIIIმს-Xმპ
21/06/2022
Website, 01/07/2022
090000000.05.001.020585
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found