საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1918-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/10/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/10/2022
Registration code 090000000.05.001.020638
1918-IXმს-Xმპ
18/10/2022
Website, 24/10/2022
090000000.05.001.020638
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found