გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/8/926
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 04/11/2022
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 09/11/2022
Registration code 000000000.00.000.016722
1/8/926
04/11/2022
Website, 09/11/2022
000000000.00.000.016722
გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found