საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2295-IXმს-Xმპ
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/12/2022
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/12/2022
Registration code 080000000.05.001.020742
2295-IXმს-Xმპ
14/12/2022
Website, 27/12/2022
080000000.05.001.020742
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found