მამუკა ტოლიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

მამუკა ტოლიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/10/1513
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 09/06/2023
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 13/06/2023
Registration code 000000000.00.000.016826
2/10/1513
09/06/2023
Website, 13/06/2023
000000000.00.000.016826
მამუკა ტოლიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found