სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/5/1355,1389
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 27/07/2023
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 31/07/2023
Registration code 000000000.00.000.016843
1/5/1355,1389
27/07/2023
Website, 31/07/2023
000000000.00.000.016843
სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found